Odborný program

Odborní garanti konferencie

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline

doc. Ing. Ján Mandula, PhD.
Technická univerzita v Košiciach

doc. Ing. Brigita Salaiová, PhD.
Technická univerzita v Košiciach

Ing. Ladislav Olexa, PhD.
Košický samosprávny kraj

Prípravný výbor konferencie

Ing. Ladislav Olexa, PhD.
Košický samosprávny kraj

PhDr. Pavol Bžán, MA
MDV SR, odbor programovania a monitorovania dopravnej infraštruktúry

Ing. Jaroslav Tešliar, PhD.
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.

Ing. Julianna Orbán Máté, PhD.
EZÚS Via Carpatia

Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Košický samosprávny kraj

Železničná doprava a infraštruktúra - modernizácia koľajovej dopravy v regiónoch a kvality služieb

Železničná doprava a infraštruktúra - modernizácia koľajovej dopravy v regiónoch a kvality služieb

 • Analýzy a trendy modernizácie koľajovej dopravy v mestách a regiónoch
 • Prevádzka a ekonomika koľajovej dopravy v mestách a regiónoch
 • Kvalita služieb v popularizácii železničnej dopravy v mestách a regiónoch
 • Dostupnosť a dopravná obslužnosť vo väzbe na koľajovú dopravu
 • Harmonizácia a odstraňovanie súbežností v železničnej doprave

Udržateľná doprava - potenciál a príležitosť pre rozvoj v Košickom kraji (Last mile, Budovanie Smart cities, cyklodoprava a cykloturistika)

Udržateľná doprava - potenciál a príležitosť pre rozvoj v Košickom kraji (Last mile, Budovanie Smart cities, cyklodoprava a cykloturistika)

 • Letecká doprava
 • „Smart cities“ na Slovensku a v zahraničí
 • Projekt Last mile a výmena skúseností

Cestná doprava - dopravná infraštruktúra, perspektívne systémy riadenia dopravy a kvality služieb

Cestná doprava - dopravná infraštruktúra, perspektívne systémy riadenia dopravy a kvality služieb

 • Dopravná infraštruktúra
 • Inteligentné dopravné systémy
 • Bezpečnosť a spoľahlivosť dopravných systémov
 • Štandardy dopravnej obslužnosti mesta a regiónu

Integrovaná doprava a logistika - inštitucionálna podpora, financovanie IDS

Integrovaná doprava a logistika - inštitucionálna podpora, financovanie IDS

 • Skúsenosti z budovania IDS v zahraničí
 • Udržateľná mobilita v mestách a regiónoch
 • Teoretické a praktické aspekty integrácie dopravy v mestách a regiónoch
 • Realizácie Plánov udržateľnej mobility, Plánov dopravnej obslužnosti miest a regiónov