Konferencia

Dňa 8. 9. 2017 po ukončení sekcie D bude prebiehať panelová diskusia so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby SR, Mesta Košice, Košického samosprávneho kraja, Technickej univerzity v Košiciach, Žilinskej univerzity v Žiline, Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. a Železníc Slovenskej republiky.

Program upresníme po zostavení zoznamu prezentácií a zašleme prihláseným účastníkom konferencie.

Výzva na prihlásenie príspevkov na konferenciu

v dňoch 7. – 8. september 2017 v Košiciach

V prípade záujmu o aktívnu účasť v niektorej z pripravovaných sekcií konferencie, Vás prosíme o prihlásenie príspevku s uvedením:

  • autor/autori príspevku: meno a priezvisko, titul
  • predbežný názov príspevku
  • krátka anotácia príspevku max. 100 slov, na základe ktorej budú príspevky vybrané pre prezentáciu, pre časopis resp. pre zborník. Príspevok v rozsahu minimálne 5 a maximálne 8 strán, formát strany A4, vo formáte Microsoft WORD (*.doc), veľkosť 12 pt, Typ písma Times New Roman

Termín konania konferencie: 7. - 8. september 2017
Termín pre zaslanie anotácie: 26. jún 2017
Možnosť on-line prihlásenia na konferenciu:  od 9. júna 2017

Ďalšie dôležité termíny: 

1. Termín pre zaslanie anotácie: 26. jún 2017
2. Informácia o akceptácii príspevku: 3. júl 2017
3. Zaslanie vypracovaného textu príspevku v slov. / ang. jazyku: 31. júl 2017
4. Pozvánka na konferenciu s podrobným programom: 25. august 2017
5. Uzávierka on-line registrácie: 31. august 2017

Organizačné pokyny a platby:

Prihlasovanie na konferenciu prostredníctvom on-line formulára.
Výška základného účastníckeho poplatku: 180 €
Zástupcovia štátnej správy, samosprávy, univerzít a vysokých škôl: 100 €
Výška poplatku pre prednášajúceho (1. autor príspevku): bez poplatku
Výška poplatku za tlačený zborník prednášok bez účasti: 40 €

Účastnícky poplatok zahŕňa Zborník prednášok v elektronickej forme (USB) a vedecký časopis TUKE, propagačné materiály, občerstvenie počas prestávok. Jednotlivé položky účastníckeho poplatku nebudú vo faktúre vyčíslené. Registrácia na mieste nie je možná.

Možnosť ubytovania na konferenciu Doprava v Košickom regióne do roku 2020

7. - 8. septembra 2017

Superior single/double room - cena 75€/noc

http://www.hotel-yasmin.sk/ubytovanie/

Uvedená cena je za izbu na noc a zahŕňa:

20% DPH.

Parkovanie v areáli hotela.

WiFi pripojenie na internet.

Neobmedzený vstup do hotelového fitness centra v rámci otváracích hodín.

Hodinový vstup do wellness centra.

Cena nezahŕňa:

Mestský poplatok 1,50 Eur (osoba/noc).

Raňajky bufetovou formou 9,50€/os./noc.

Ubytovanie si hostia môžu zarezervovať individuálne na lucia.lenard@hotel-yasmin.sk.

Heslo pre ubytovanie  „Doprava 2020“.

Jazyk konferencie:

  • slovenský jazyk
  • český jazyk
  • anglický jazyk.

Počas priebehu konferencie bude zabezpečený simultánny preklad.