3. medzinárodná odborná konferencia Doprava v Košickom regióne do roku 2020

7. - 8. september 2017
Hotel Yasmín, Košice

zobraziť viac →

3. medzinárodná odborná konferencia

Cieľom konferencie je podporiť rozvoj dopravy, dopravnej infraštruktúry a projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 vo všetkých dopravných módoch, zámery "Smart cities", "Last mile" a Via Carpatia. Predstavíme moderné trendy v oblasti tarifno-informačného zabezpečenia verejnej dopravy, použitých technológii pri riadení dopravy, využiteľnosť dát v dopravnom plánovaní, budovanie inteligentného systému služieb.

Dňa 8. 9. 2017 po ukončení sekcie D bude prebiehať panelová diskusia so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby SR, Mesta Košice, Košického samosprávneho kraja, Technickej univerzity v Košiciach, Žilinskej univerzity v Žiline, Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. a Železníc Slovenskej republiky.

Program upresníme po zostavení zoznamu prezentácií a zašleme prihláseným účastníkom konferencie.

POD ZÁŠTITOU

ministra dopravy a výstavby SR
PaedDr. Arpáda Érseka
predsedu Košického samosprávneho kraja
JUDr. Zdenka Trebuľu
primátora mesta Košice
MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH

Doprava 2020
Doprava 2020
Doprava 2020
Doprava 2020
Doprava 2020
Doprava 2020
Doprava 2020
Doprava 2020
Doprava 2020
Partneri
Železničná doprava a infraštruktúra - modernizácia koľajovej dopravy v regiónoch a kvality služieb

Železničná doprava a infraštruktúra - modernizácia koľajovej dopravy v regiónoch a kvality služieb

 • Analýzy a trendy modernizácie koľajovej dopravy v mestách a regiónoch
 • Prevádzka a ekonomika koľajovej dopravy v mestách a regiónoch
 • Kvalita služieb v popularizácii železničnej dopravy v mestách a regiónoch
 • Dostupnosť a dopravná obslužnosť vo väzbe na koľajovú dopravu
 • Harmonizácia a odstraňovanie súbežností v železničnej doprave

Udržateľná doprava - potenciál a príležitosť pre rozvoj v Košickom kraji (Last mile, Budovanie Smart cities, cyklodoprava a cykloturistika)

Udržateľná doprava - potenciál a príležitosť pre rozvoj v Košickom kraji (Last mile, Budovanie Smart cities, cyklodoprava a cykloturistika)

 • Letecká doprava
 • „Smart cities“ na Slovensku a v zahraničí
 • Projekt Last mile a výmena skúseností

Cestná doprava - dopravná infraštruktúra, perspektívne systémy riadenia dopravy a kvality služieb

Cestná doprava - dopravná infraštruktúra, perspektívne systémy riadenia dopravy a kvality služieb

 • Dopravná infraštruktúra
 • Inteligentné dopravné systémy
 • Bezpečnosť a spoľahlivosť dopravných systémov
 • Štandardy dopravnej obslužnosti mesta a regiónu

Integrovaná doprava a logistika - inštitucionálna podpora, financovanie IDS

Integrovaná doprava a logistika - inštitucionálna podpora, financovanie IDS

 • Skúsenosti z budovania IDS v zahraničí
 • Udržateľná mobilita v mestách a regiónoch
 • Teoretické a praktické aspekty integrácie dopravy v mestách a regiónoch
 • Realizácie Plánov udržateľnej mobility, Plánov dopravnej obslužnosti miest a regiónov